Τάσος Χανλίογλου: «Περί μαγαρίσεως»

άρθρο του Τάσου Χανλίογλου

Στις 14/5/2021 κατέθεσα στον Δ. Σερρών επιστολή με τον τίτλο “Περί μαγαρίσεως” (αριθμός πρωτοκόλλου 15471) με την προϋπόθεση να μοιραστεί εις όλα τα μέλη του Δ. Συμβουλίου προς ενημέρωσή τους.

Αντ’ αυτού καλέστηκα τρείς φορές από τον Δήμαρχο και παρουσία των κ.κ Κατιρτζόγλου, Μυσιρλή μου ζητήθηκαν στοιχεία προς διερεύνηση των όσων αναφέρω στην επιστολή. Παρά το στιγμιαίο ενδιαφέρον του Δημάρχου, έκτοτε φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Έτσι αντί να βρεθούν οι φταίχτες και να πληρώσουν, ο Δήμαρχος προτίμησε να εκταμιευτούν από τους φόρους μας 500.000 ευρώ (εν μέσω καταστροφής της Ελλάδος) και να ξοδευτούν για μια φορά ακόμη στο Αυτοκινητοδρόμιο.

Γιατί δεν τους ξεμπροστιάζεις Δήμαρχε και συνεχώς πληρώνουμε τα λάθη σας;

Του χρόνου θα βάλεις και άλλες 500.000 ευρώ;

Σας παραθέτω αυτολεξεί την επιστολή, η οποία δεν μοιράστηκε ποτέ στα μέλη του Δ. Συμβουλίου.

· Προς τον Δημον Σερρων (Υπόψιν Προέδρου Δημ. Συμβουλίου κυρίου Βασιλείου Κατιρτζόγλου.

· Περί μαγαρίσεως…

Η σημερινή μου επιστολή, παρακαλώ να αποσταλεί προς όλα τα μέλη του Δημ. Συμβουλίου, επέχει θέσιν ενημερωτικής (αντίστοιχης).

Ο.Μ.Α.Ε//// Ομοσπονδία μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, έχουσα τις κάτωθι και μόνον αρμοδιότητες, α) Έγκρισιν αγώνων και δεύτερον ασφάλισιν αυτών και ουδεμίαν άλλην, καθώς λογοδοτεί απευθείας εις το υπουργείο Αθλητισμού εις το οποίον και υπάγεται.

Αυτοκινητοδρόμιον Σερρών ΟΤΑ ΑΕ. ////Αποκλειστικήν αρμοδιότητα έχουσιν την χρηστήν τήρησιν των κανόνων περί αναθέσεως προς χρήσιν του χώρου κατόπιν καταβολής του προβλεπομένου τιμήματος εκ του ενδιαφερομένου και ουδεμίαν άλλην.

Λ.Α.Μ.Σ /////Αθλητικόν σωματείον με δικαίωμα διοργάνωσης εγκεκριμένων αγώνων υπό της ΟΜΑΕ, μετά την δήλωσιν προθέσεως. Όπως επίσης και στο Αυτ/μιο, κατόπιν καταβολής (εγκαίρως) του αναλογούντος τιμήματος χρήσεως, ομοίως και όσοι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Στην συνέχειαν η ΛΑΜΣ (και όποιος άλλος φορέας) και μόνον αυτοί οφείλουν να διαχειρίζονται τα πάντα, συμβαίνοντα, κατά την διάρκειαν του αγώνος η άλλου είδους εκδηλώσεως, π.χ. οικονομικά μεγέθη, εισπράξεις, διαφημίσεις, ενοικιάσεις μέσων προς εξυπηρέτησήν των, και ασφαλείας του γεγονότος.

2017//2018//2019. Οι τρεις (συγκεκριμένοι) προαναφερόμενοι φορείς ενεπλάκησαν εις επιχειρηματικού χαρακτήρος συνεργασίαν, ήτοι στην διοργάνωσην ( συνεταιρικώ τω τρόπω!!!) τριών αγώνων DRIFT καταστρατηγώντας κάθε έννοιαν νομιμότητος, τυπικότητος , και σχετικών κανόνων, παρακάμπτοντας τις αρμοδιότητές των. Με αποτέλεσμα το οικονομικόν χάος και τεράστιες εκκρεμότητες. Μας προσβάλουν αι πράξεις των, και η δημιουργία αρνητικού προηγουμένου δια το Αυτοκινητοδρόμιον και κατ’ επέκτασην δια την πόλην των Σερρών.

Απαιτείται από εσάς τους ταγούς της δημοκρατίας να ψάξετε το θέμα και να μας ενημερώσετε (τους Πολίτες). Καλέστε μας καθώς διαθέτωμεν στοιχεία τα οποία θα καταθέσωμεν εις στον εισαγγελέαν και όχι μόνον. Επιθυμώμεν ως δημότες να πράξετε τάχιστα καθώς από πληροφορίες οι ίδιοι, ή σχεδόν, σχεδιάζουν επανάληψιν του φαινομένου. Προφανώς τους επέτρεψαν κάποιοι να γλυκαθούν και εις την συνέχειαν μαγάρισαν κάθε θεσμικήν έννοιαν. (Αυτήν των Πολιτών, του Δήμου, του Αυτοκινητοδρομίου, την πίστην εις τα στελέχη των αγώνων, χωρίς βέβαια να αφήνουν αλέκιαστη την ίδια την ΕΛΛΑΔΑ)

Σημείωση: Εμείς συννόμως και σεβόμενοι τους κανόνες και τα άρθρα του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ κάναμε χρήση του χώρου για 15 περίπου χρόνια. Και νομίζουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι έναντι των νόμων και κανόνων.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •