ΟΕΒΕΣΣ: Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒΕΣ Σερρών στηρίζουν έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση των νέων μέσω των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, στοχεύοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, αλλά και στην ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι ο θεσμός της Μαθητείας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε εργασιακό χώρο στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει να φοιτήσουν, ασκούμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΕΒΕΣΣ ενημερώνει πως ο ΟΑΕΔ κατά τη σχολική περίοδο 2021- 2022, θα υλοποιήσει Προγράμματα Μαθητείας σε όλες τις Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ) αρμοδιότητάς του.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες ανά γεωγραφική περιοχή και ανά σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Σ) αναφέρονται στην με αρ. 56685/21-7-2021 Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ .

«Σας καλούμε, να στηρίξετε και πάλι το θεσμό της Μαθητείας προσφέροντας θέσεις Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22, επενδύοντας έμπρακτα στην επαγγελματική εκπαίδευση των νέων» αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΕΒΕΣΣ.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2321023066

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •