Ποια επιδόματα θα καταβληθούν την Τρίτη


Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 31 Αυγούστου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 245.173 – 30.135.537 ευρώ
-ΕΕΕ: Δικαιούχοι 214.990 – 47.590.806 ευρώ
-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 172.269 – 70.489.996 ευρώ
-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 886 – 226.431 ευρώ
-Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.567 – 231.127 ευρώ
-Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν.1296/1982): Δικαιούχοι 19.843 – 7.014.607 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.506 – 3.482.851 ευρώ
-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.758 – 12.814.637 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 293 – 150.691 ευρώ
-Πρόγραμμα επιδότησης Α’ κατοικίας (Γέφυρα): Δικαιούχοι 51.595 – 14.024.105 ευρώ
-Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 4267 – 307.325 ευρώ
-Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 106 – 84.217 ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 744.259 και 186.558.332 ευρώ

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •