Παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων αποφάσισε ο Δήμαρχος Εμ. Παππά


Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας αποφάσισε:

1. Την παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων που έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθ. 6262/01/09/2020 απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά ως εξής:
Α. Η θητεία του Αντιδημάρχου ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΣΤΟΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, με τις ίδιες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6262/01/09/2020 απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά
Β. Η θητεία του Αντιδημάρχου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, με τις ίδιες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6262/01/09/2020 απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά
Γ. Η θητεία του Αντιδημάρχου ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΔΕΔΟΥΣΗ ΘΕΟΦΑΝΗ παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, με τις ίδιες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6262/01/09/2020 απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά
Δ. Η θητεία του Αντιδημάρχου ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΕΣΤΗ παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, με τις ίδιες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 6262/01/09/2020 απόφαση του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά

2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΕΔΟΥΣΗ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ενώ τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΕΣΤΗ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΪΚΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •