Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Σιντικής

Τους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους στον Δήμο Σιντικής ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φώτης Δομουχτσίδης με βάση των ισχυόντων νομοθετικών διατάξεων. Ο δήμαρχος Σιντικής αποφασίζει να ορίσει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2022, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022

Β) Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στη δημοτική ενότητα Κερκίνης τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022

Γ). Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟ με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022

Δ). Τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΤΟΡΟΥΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022

Ε). Τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΖΑΠΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σαββίδης Παναγιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Ζαπρίδη Ευστάθιο.
Β) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Τορουνίδης Ιωάννης, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Σαββίδης Παναγιώτης.
Γ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Σαββίδης Παναγιώτης.
Δ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Νικηφόρου Κωνσταντίνος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Κερκίνης ορίζεται να ασκεί ο κος Ζλατίντσης Αντώνιος.
Ε) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζλατίντσης Αντώνιος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Πετριτσίου ορίζεται να ασκεί ο κος Νικηφόρου Κωνσταντίνος.
ΣΤ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Σαββίδης Παναγιώτης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου των Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα ορίζεται να ασκεί ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος .
Ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:
Α) ΤΣΙΝΤΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στον οποίο ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
1. Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σιδηροκάστρου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
2. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων, καθώς και του Κ.Π.Ε. Ποροϊων.
3. Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των θεμάτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων της βιβλιοθήκης καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις σχολικές βιβλιοθήκες.
Β) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, στην οποία ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
1. Εποπτεία και συντονισμός της Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Σιντικής.
2. Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Σιντικής.
Γ) ΡΟΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, στην οποία ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
1. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν την προώθηση του Τουρισμού.
2. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων, που αφορούν στον πολιτισμό και ειδικότερα στην υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.
3. Εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των μουσείων και των λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.
Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •