Την ίδρυση λαϊκής αγοράς στο Νέο Σούλι αποφάσισε το Δ.Σ. Εμμ. Παππά- Ποια μέρα θα λειτουργεί


«Πράσινο φως» για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην τοπική κοινότητα Νέου Σουλίου, έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παππά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στις 30 Αυγούστου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την ίδρυση νέας Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά, με χώρο διεξαγωγής από το Δημοτικό Σχολείο ως την οικίας του Πανταζή Θωμά.

Παράλληλα, ορίζεται ο αριθμός των θέσεων σε τριάντα τέσσερις (34) για παραγωγούς και τριάντα τρεις (33) για επαγγελματίες. Σύνολο θέσεων εξήντα επτά (67).

Όσον αφορά στην ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, αυτή ορίσθηκε η Πέμπτη.

Υπέρ της πρότασης ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Σουλίου Αριστοτέλης Βρέττας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •