Η ΔΕΥΑ Σιντικής προσλαμβάνει 4 άτομα- Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις


Η Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (2 Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 1 Βοηθός Υδραυλικού Δ.Ε. και 1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου JCB Δ.Ε.).
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 20-09-2021. Πληροφορίες: 23270-22862, 2323 025750.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •