Δ.Π.Σ για Αυτοκινητοδρόμιο: “Δικαιώθηκε μια πολυετής προσπάθεια της δημοτικής αρχής Αγγελίδη

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων σχετικά με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου εκσυγχρονισμού του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Η δημοτική παράταξη σημειώνει ότι “δικαιώθηκε μια πολυετής προσπάθεια της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων”, δλδ της Δημοτικής Αρχής Αγγελίδη. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται και αναφορά στο ιστορικό του έργου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου “εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών” (ανακατασκευή πίστας) προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.
Μία πολυετής προσπάθεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων δικαιώθηκε και υλοποιήθηκε πλέον το ως άνω έργο με την αρχική χρηματοδότηση των 450.000 ευρώ από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών, που εξασφάλισε η προηγούμενη δημοτική αρχή και με τον έτοιμο εργολάβο που αναδείχθηκε στις 29 Αύγουστου 2019 κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.

Η σημερινή δημοτική αρχή ολοκλήρωσε τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Η απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής να υλοποιήσει το προαναφερόμενο έργο με χρήματα από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών, δικαιώθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών που αποφάσισε με ξεκάθαρο τρόπο ότι η χρηματοδότηση του έργου από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών είναι νόμιμη και δεν συνιστά έμμεση επιχορήγηση του Δήμου προς τη δημοτική εταιρεία “Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.”, διότι το έργο είναι έργο υποδομής.

Η αλήθεια και το δίκαιο στο τέλος πάντα νικούν.

Το έργο του εκσυγχρονισμού του αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών είναι ένα έργο που κάνει το αυτοκινητοδρόμιο πιο ανταγωνιστικό, πιο ελκυστικό και πιο ασφαλές στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με ακόμη μεγαλύτερη προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Για την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών παραθέτουμε το ιστορικό του έργου “εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, που έχει ως εξής:

1) Το έτος 2017 ο Δήμος Σερρών εκπόνησε τη μελέτη με αρ. 108/2017 του έργου “εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 450.000 ευρώ με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών.

2) Στις 07-02-2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την απόφασή του αρ. 48/2018 ενέκρινε τη μελέτη αρ. 108/2017 του έργου “εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

3) Στις 14-06-2019 η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της αρ. 130/2019 ξεκίνησε τη διαδικασία του διαγωνισμού και καθόρισε τους όρους διακήρυξης και συγκρότησε επιτροπή διαγωνισμού για το έργο.

4) Στις 29-08-2019 αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας “Καϊσίδης Νικ. του Παύλου”.

5) Στις 15-11-2019 η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της με αρ. 281/2019 ενέκρινε το πρακτικό κατακύρωσης του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών”.

6) Πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου και εργολάβου, το έργο πηγαίνει για προσυμβατικό έλεγχο στο τοπικό Ελεγκτικό Συνέδριο Σερρών. Το τοπικό Ελεγκτικό Συνέδριο Σερρών στις 27/01/ 2020 με την πράξη 4/2020 έκρινε, ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου “εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών” με το αιτιολογικό, ότι η χρηματοδότηση του έργου από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών αποτελεί επιχορήγηση του Δήμου προς τη δημοτική εταιρεία του Δήμου “Αυτοκινητοδρόμιο Α. Ε.”

7) Ο Δήμος Σερρών προσέφυγε κατά της ανωτέρω απόφασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών εξέτασε μόνον, αν η χρηματοδότηση του έργου από τη ΣΑΤΑ του Δήμου συνιστά έμμεση επιχορήγηση του Δήμου προς την “Αυτοκινητοδρόμιο Α. Ε.” και δεν εξέτασε τίποτε άλλο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών στις 13 Αυγούστου 2020 με την απόφασή του αρ. 1645/2020 αποφάσισε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ότι η χρηματοδότηση του έργου από τη ΣΑΤΑ του Δήμου δεν συνιστά έμμεση επιχορήγηση του Δήμου προς τη δημοτική εταιρεία “Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.”, διότι το έργο είναι έργο υποδομής και επίσης επισημαίνει, ότι η απόφαση του τοπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Σερρών ήταν εσφαλμένη (παράγραφος 21 της απόφασης 1645/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αθηνών).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •