Η «Πολιτεία των Ευχών» στο Δ.Σ.- Η πρόκληση των 259.000€ μόνο για την πόλη- «Αποπαίδια» τα χωριά του Δήμου


Το θέμα της έγκριση μελέτης, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης & όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την διοργάνωση των εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της «Πολιτείας των Ευχών» προϋπολογισμού 259.389,40€ με ΦΠΑ, τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών.

Οι 257.000€ έγιναν τελικά 259.000€, αφού προστέθηκαν και κάτι «ψιλά», ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική «ασφυξία» που βιώνουν οι ΟΤΑ, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του Infonews24.

Διαβάστε εδώ.

«Λεφτά υπάρχουν»: 257.000 € δίνει η ΚΕΔΗΣ για την «Πολιτεία των Ευχών»

Αυτό που, επίσης, εντυπωσιάζει είναι πως τα χρήματα αυτά θα διατεθούν μόνο για τις εκδηλώσεις και το στήσιμο των χώρων, στην πόλη των Σερρών, κάνοντας τα χωριά του Δήμου, να μοιάζουν λίγο με… αποπαίδια, καθώς δεν θα… γευτούν τη «γκλαμουριά» της «πρωτεύουσάς» τους.

Η μελέτη που υποβλήθηκε για την ως άνω ανάθεση, απαρτίζεται από δύο (2) τμήματα:

1) Οργάνωση και Υλοποίηση, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:
Ομάδα Α: Έντυπο Υλικό με Φ.Π.Α 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.425,00 €.
Ομάδα Β: Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 €.
Ομάδα Γ: Ασφάλεια του χώρου με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.440,00 €.
Ομάδα Δ: Προωθητικό Υλικό με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.680,00 €.
Ομάδα Ε: Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00 €.
Ομάδα ΣΤ: Κάλυψη οργάνωσης, προβολής, συντονισμού και υλοποίησης εκδηλώσεων με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.900,40 €.
Ομάδα Ζ: Προβολή και επικοινωνία με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.344,00 €.

2) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:
Ομάδα Α: Προμήθεια ξύλινων σπιτιών με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.792,00 €.
Ομάδα Β: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με Φ.Π.Α. 24%, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.520,00 €.
Ομάδα Γ: Προμήθεια εξοπλισμού με Φ.Π.Α. 24% ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.208,00 €.
Ομάδα Δ: Εργασίες εγκατάστασης – απεγκατάστασης με Φ.Π.Α. 24% ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 €
Ομάδα Ε: Επίβλεψη και παρακολούθηση με Φ.Π.Α. 24% ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.680,00 €

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 209.185,00€ χωρίς ΦΠΑ και 259.389,40€ με ΦΠΑ.

Η δαπάνη των 259.389,40 € με ΦΠΑ για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών και προμηθειών προέρχεται από ίδιους πόρους και συγκεκριμένα από τους Κ.Α. 02.15.6471.10 με την ένδειξη: «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» και Κ.Α. 02.15.6471.03 με την ένδειξη: «Έξοδα ηχητικών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., χρήσης 2021.

Η υπηρεσία/προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με το Ν. 4782/2021.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Εισηγούμενη η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ Χρυσάνθη Παλάζη ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:
«Στόχος του φετινού εορταστικού σχεδιασμού αποτελεί η αξιοποίηση του κέντρου της πόλης των Σερρών για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός προσωρινού, μεγάλης έκτασης, θεματικού πάρκου με κεντρικό θέμα τα Χριστούγεννα. Η λειτουργία του πάρκου θα διαρκεί καθ’ όλη τη Χριστουγεννιάτικη – Πρωτοχρονιάτικη περίοδο και θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.
Για την κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της «Πολιτείας των Ευχών» πρέπει να προχωρήσουμε σε ανάθεση σε ανάδοχο της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, καθώς και της διαμόρφωσης και κατασκευής εξωτερικού χώρου και της κατασκευής θεματικών σπιτιών.
Προτείνονται ως μέλη των επιτροπών, που αφορούν τον παραπάνω Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμού, να παραμείνουν τα άτομα που έχουν οριστεί για τις αντίστοιχες επιτροπές με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου».

Η επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Σερραίων» και μέλος του Δ.Σ. Αριάδνη Παπαφωτίου δήλωσε ότι η παράταξή της είναι αρνητική για μία ακόμη φορά, όχι γιατί δεν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η «Πολιτεία των Ευχών», για την οποία κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας έχουν καταθέσει και προτάσεις για την ομαλότητα, τη διεξαγωγή και τη λειτουργία του εορταστικού γεγονότος, αλλά γιατί ακόμη μία φορά η μελέτη προβλέπει ότι όλα θα στηθούν μέσα στο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο της πόλης των Σερρών. Η θέση της ίδιας και της παράταξής της εξαρχής, αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, είναι ότι όλα αυτά που προβλέπονται πρέπει να αναπτυχθούν σε έναν ελεύθερο και ευρύ χώρο, για να μπορέσει και η διοργάνωση να αναδειχθεί, αλλά και ο κόσμος να νιώθει άνετα και όχι να προκαλείται ασφυξία στο κυρίως κέντρο, που τυχαίνει να είναι και εμπορικό. Θεωρεί ότι η τοποθέτηση οικίσκων σε όλο το μήκος της οδού Μεραρχίας θα προκαλέσει πλήγμα και στην εμπορική κίνηση των ημερών, η οποία θα είναι πλούσια και πυκνή λόγω των εορτών, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ασφυξία και αδυναμία χρήσης του συγκεκριμένου χώρου για αναψυχή, όπως συνηθίζουν οι Σερραίοι και οι επισκέπτες της πόλης.

Η Πρόεδρος δήλωσε ότι οι καταστηματάρχες της περιοχής πριν από δύο έτη, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πολιτεία της νέας Δημοτικής Αρχής, υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό όλη αυτήν την προσπάθεια και κατά δήλωσή τους συνέβαλε κατά πολύ στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα έδωσε και έναν διαφορετικό τόνο στην πόλη με τις μουσικές, τις εκδηλώσεις, με τον φωτισμό.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)» ενέκριναν, τελικά, το θέμα κατά πλειοψηφία, ενώ η κ. Παπαφωτίου μειοψήφησε.

Κοινοποίηση