ΔΕΥΑ Βισαλτίας: Τσιμεντοστρώσεις- αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας συνεχίζει μια σειρά παρεμβάσεων σε όλο τον Δήμο με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. προχωρούν στην αποκατάσταση τομών ύδρευσης και αποχέτευσης, πρόσφατων αλλά παλαιότερων χρόνων, σε διάφορα σημεία τόσο στη Νιγρίτα, όσο και την περιφέρεια του Δήμου.

Παράλληλα αποκαταστάθηκαν και τμήματα τoυ οδοστρώματος τα οποία είχαν καταστραφεί από διάφορες αιτίες και δυσκόλευαν την καθημερινότητα των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών και αποτελούσαν κίνδυνο για τους οδηγούς.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας ζητά την συνδρομή των δημοτών για την βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας. Κάθε δημότης μπορεί να κοινοποιεί προβλήματα και να αναφέρει βλάβες που αφορούν στην ύδρευση, αποχέτευση και άρδευση επικοινωνώντας με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρει στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β..

Κοινοποίηση