Δ.Σ. Ηράκλειας: Νέα παράταση στο έργο αντικατάστασης αγωγού στο Λιθότοπο- Κ. Κοτσακιαχίδης: «Πέρασαν δύο χρόνια και η δημοτική αρχή λέει ότι είναι πάντα προς το τέλος»


Αντιπαραθέσεις «έφερε» το θέμα της νέας παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθοτόπου», κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, στις 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ Λιθοτόπου», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με νέα καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου, την 9η Μαρτίου του 2022.

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης είπε χαρακτηριστικά πως «έχει παραγίνει το πράγμα» και πρόσθεσε:
«Πέρασαν δύο χρόνια και δύο μήνες και γι’ αυτό το έργο η δημοτική αρχή λέει ότι είναι πάντα προς το τέλος. Φυσικά, η παράταξη δεν ψηφίζει την παράταση. Πρέπει κάτι να γίνει με τον εργολάβο. Αν είναι δυνατόν, ίσως πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος και στη διακοπή της σύμβασης για να τον ακολουθεί αυτό το πράγμα και στον φάκελό του. Ο εργολάβος ή βρήκε χαλαρό τον Δήμο, καθώς δεν αντιδρά και κάνει άλλα έργα ή κάτι άλλο συμβαίνει. Εξάλλου, σχετικά με τις παρατάσεις υπήρξε συμφωνία με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, η μία παράταση έρχεται μετά την άλλη».

Στη συνέχεια η δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Δέσποινα Χατζίδου δήλωσε πως συμφωνεί με τον κ. Κοτσακιαχίδη και πως το συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να έχει τελειώσει.

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Βασίλειος Καμήλαλης, Βασίλειος Σαββίδης, Δήμος Κοσμίδης, Σωτήριος Βατμανίδης και Ιωάννης Αβραμίδης για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Κοτσακιαχίδης. Επίσης, μειοψήφησε και η δημοτική σύμβουλος κ. Δέσποινα Χατζίδου για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος.

Κοινοποίηση