Ετοιμάζονται φωτοβολταϊκά σε έκταση 4.100 στρεμμάτων στις κορυφές του Μενοικίου Όρους σε περιοχές Natura


Του Γιώργου Καρύδα

Κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις κορυφές του Μενοίκιου όρους, έκτασης 4.100 στεμμάτων. Μεγάλη καταστροφή σε ένα παρθένο βουνό και σε ένα μέρος που ανήκει σε 2 περιοχές Natura. Μια πρόχειρη ΜΠΕ που δεν λαμβάνει υπόψιν τις καιρικές συνθήκες της περιοχής με δυνατούς ανέμους χαμηλές θερμοκρασίες και συχνή νεφοκάλυψη αλλά του μετεωρολογικού σταθμού των Σερρών.

Σε άλλο σημείο, κατηγορεί λίγο πολύ τους βοσκούς για καταστροφή της βλάστησης από τα ζώα τους και ότι αυτή θα την σώσουν! Προβλέπονται εκσκαφές 820.000 κυβικών μέτρων υλικών και 744.000 κυβικών μέτρων επιχώσεις. Επίσης 108 χιλιόμετρα υπόγειων καλωδιώσεων.

Η ΜΠΕ φαίνεται να είναι τροποποίηση παλαιότερης, μάλλον απορριπτικής, καθώς στην δήλωση υπάρχουν παλαιότερες γνωματεύσεις. Επίσης αναφέρεται ότι δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, κρύβοντας τις απορριπτικές αποφάσεις, όπου όλη η περιοχή είναι γεμάτη. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στα σπήλαια, τα οποία είναι γεμάτα η περιοχή.

Κοινοποίηση