Δήμος Βισαλτίας: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση 13 στάσεων αστικής συγκοινωνίας


Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13 ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 47.989,24€.

Πρόκειται για στάσεις αστικής συγκοινωνίας στη Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας και συγκεκριμένα τις Κοινότητες Νιγρίτας, Τερπνής, Θερμών, Φλαμπούρου και Ανθής.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Βισαλτίας, κ. Αθανάσιος Μασλαρινός και ο κ. Παύλος Μαρούκλας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «TOP VISION Ε.Π.Ε.».

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βισαλτίας με πόρους από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Κοινοποίηση