Δήμος Ν. Ζίχνης: Τρεις εταιρείες «έφαγαν πόρτα» για τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή


Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον επενδυτών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το Δήμο Νέας Ζίχνης, καθώς διαθέτει χιλιάδες στρέμματα στη διάθεσή του, προς χρήση.

Αρκετές εταιρείες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και χαρακτηριστικό είναι πως κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης, στις 25 Οκτωβρίου, ζητήθηκε από το σώμα να γνωμοδοτήσει για τρεις εταιρείες, που ενδιαφέρθηκαν για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Επιτροπή Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν οι προτάσεις των εξής εταιρειών:

Εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ»
Πρόταση για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 16,322MW, υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2104506429, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Σφελινός 1,2,3,4.6 της κοινότητας Σφελινού, Δ.Ε. Νέας Ζίχνης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02)’.
Η Επιτροπής Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά.
-Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, Σαρηπαρόγλου Ευδόκιμο, Σταμάτη Χαρίκλεια, Σταμπουλάκη Αναστασία και Φουδούλη Δημήτριο, οι οποίοι ψήφισαν «ναι» στην απόφαση αυτή.
-Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Αδαμίδου Προδρομία, Βασιλειάδου Σαββάτου, Διαμαντίδου Αικατερίνη, Διονυσίδου Ελένη και Μπόζε Δήμητρας, οι οποίες ψήφισαν «λευκό» στην απόφαση αυτή.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Διονυσίδου Ελένη έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
-Έπρεπε να προηγηθεί της διαβούλευσης ενημέρωση –συζήτηση για να γίνουν γνωστά:
α)οι όροι των συμβάσεων (αγορές – ενοικιάσεις)
β)εάν ο επενδυτής καταβάλει ανταποδοτικά προς κάποιους φορείς και το ύψος αυτών.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Στάγκος Γεώργιος έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
Η ψήφος είναι αρνητική διότι δεν γίνεται δια ζώσης η συνεδρίαση της Επιτροπής και έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα παρακάτω:
α)Ποια είναι τα οφέλη των δημοτών
β)Ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν
γ)Αν αξιοποιείται το δυναμικό του Δήμου (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι)
δ)Αν θα παρέχεται δωρεάν ενέργεια στους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινοτικά καταστήματα
ε)Στο τέλος της σύμβασης ποιος χρεώνεται τα φθαρτά και τα άφθαρτα υλικά

Εταιρεία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»
Πρόταση για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 35MW, υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2107591220, που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αλιστράτη», Δ.Ε. Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02)’.
Η Επιτροπής Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά.
-Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, Σαρηπαρόγλου Ευδόκιμο, Σταμάτη Χαρίκλεια, Σταμπουλάκη Αναστασία και Φουδούλη Δημήτριο, οι οποίοι ψήφισαν «ναι» στην απόφαση αυτή.
-Μειοψειφούντων των συμβούλων κ.κ. Αδαμίδου Προδρομία, Βασιλειάδου Σαββάτου, Διαμαντίδου Αικατερίνη, Διονυσίδου Ελένη και Μπόζε Δήμητρας, οι οποίες ψήφισαν «λευκό» στην απόφαση αυτή.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Διονυσίδου Ελένη έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
-Έπρεπε να προηγηθεί της διαβούλευσης ενημέρωση – συζήτηση για να γίνουν γνωστά:
α)Οι όροι των συμβάσεων (αγορές-ενοικιάσεις).
β)Εάν ο επενδυτής καταβάλει ανταποδοτικά προς κάποιους φορείς και το ύψος αυτών.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Στάγκος Γεώργιος έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
Η ψήφος είναι αρνητική διότι δεν γίνεται δια ζώσης η συνεδρίαση της Επιτροπής και έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα παρακάτω:
α)Ποια είναι τα οφέλη των δημοτών.
β)Ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν.
γ)Αν αξιοποιείται το δυναμικό του Δήμου (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι).
δ)Αν θα παρέχεται δωρεάν ενέργεια στους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινοτικά καταστήματα
ε)Στο τέλος της σύμβασης ποιος χρεώνεται τα φθαρτά και τα άφθαρτα υλικά.

Εταιρεία «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.»
Πρόταση για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 40MW, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2107591329, που θα εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αλιστράτη-Σπήλαιο», Δ.Ε. Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών» (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02)’.
Η Επιτροπής Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά.
-Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, Σαρηπαρόγλου Ευδόκιμο, Σταμάτη Χαρίκλεια, Σταμπουλάκη Αναστασία και Φουδούλη Δημήτριο, οι οποίοι ψήφισαν «ναι» στην απόφαση αυτή.
-Μειοψειφούντων των συμβούλων κ.κ. Αδαμίδου Προδρομία, Βασιλειάδου Σαββάτου, Διαμαντίδου Αικατερίνη, Διονυσίδου Ελένη και Μπόζε Δήμητρας, οι οποίες ψήφισαν «λευκό» στην απόφαση αυτή.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Διονυσίδου Ελένη έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
-Έπρεπε να προηγηθεί της διαβούλευσης ενημέρωση –συζήτηση για να γίνουν γνωστά:
α)Οι όροι των συμβάσεων (αγορές –ενοικιάσεις).
β)Εάν ο επενδυτής καταβάλει ανταποδοτικά προς κάποιους φορείς και το ύψος αυτών.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Στάγκος Γεώργιος έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
Η ψήφος είναι αρνητική διότι δεν γίνεται δια ζώσης η συνεδρίαση της Επιτροπής και έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα παρακάτω:
α)Ποια είναι τα οφέλη των δημοτών.
β)Ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν.
γ)Αν αξιοποιείται το δυναμικό του Δήμου (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι).
δ)Αν θα παρέχεται δωρεάν ενέργεια στους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινοτικά καταστήματα
ε)Στο τέλος της σύμβασης ποιος χρεώνεται τα φθαρτά και τα άφθαρτα υλικά.

Εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πρόταση για ‘Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 24,40MW, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2105537126, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ασβεστόρεμα», Δ.Ε. Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών’ (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 01).
Η Επιτροπής Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά.
-Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, Σαρηπαρόγλου Ευδόκιμο, Σταμάτη Χαρίκλεια, Σταμπουλάκη Αναστασία και Φουδούλη Δημήτριο, οι οποίοι ψήφισαν «ναι» στην απόφαση αυτή.
-Μειοψειφούντων των συμβούλων κ.κ. Αδαμίδου Προδρομία, Βασιλειάδου Σαββάτου, Διαμαντίδου Αικατερίνη, Διονυσίδου Ελένη και Μπόζε Δήμητρας, οι οποίες ψήφισαν «λευκό» στην απόφαση αυτή.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Διονυσίδου Ελένη έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
-Έπρεπε να προηγηθεί της διαβούλευσης ενημέρωση –συζήτηση για να γίνουν γνωστά:
α)Οι όροι των συμβάσεων (αγορές –ενοικιάσεις).
β)Εάν ο επενδυτής καταβάλει ανταποδοτικά προς κάποιους φορείς και το ύψος αυτών.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Στάγκος Γεώργιος έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
Η ψήφος είναι αρνητική διότι δεν γίνεται δια ζώσης η συνεδρίαση της Επιτροπής και έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα παρακάτω:
α)Ποια είναι τα οφέλη των δημοτών.
β)Ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν.
γ)Αν αξιοποιείται το δυναμικό του Δήμου (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι).
δ)Αν θα παρέχεται δωρεάν ενέργεια στους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινοτικά καταστήματα
ε)Στο τέλος της σύμβασης ποιος χρεώνεται τα φθαρτά και τα άφθαρτα υλικά.

Εταιρεία «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πρόταση για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 19,50MW, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2105535823, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Λατομείο», Δ.Ε. Αλιστράτης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών’ (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 01).
Η Επιτροπής Διαβούλευσης Νέας Ζίχνης γνωμοδότησε αρνητικά.
-Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο, Σαρηπαρόγλου Ευδόκιμο, Σταμάτη Χαρίκλεια, Σταμπουλάκη Αναστασία και Φουδούλη Δημήτριο, οι οποίοι ψήφισαν «ναι» στην απόφαση αυτή.
-Μειοψειφούντων των συμβούλων κ.κ. Αδαμίδου Προδρομία, Βασιλειάδου Σαββάτου, Διαμαντίδου Αικατερίνη, Διονυσίδου Ελένη και Μπόζε Δήμητρας, οι οποίες ψήφισαν «λευκό» στην απόφαση αυτή.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Διονυσίδου Ελένη έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
-Έπρεπε να προηγηθεί της διαβούλευσης ενημέρωση –συζήτηση για να γίνουν γνωστά:
α)Οι όροι των συμβάσεων (αγορές –ενοικιάσεις).
β)Εάν ο επενδυτής καταβάλει ανταποδοτικά προς κάποιους φορείς και το ύψος αυτών.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Στάγκος Γεώργιος έκανε τις εξής παρατηρήσεις- προτάσεις:
Η ψήφος είναι αρνητική διότι δεν γίνεται δια ζώσης η συνεδρίαση της Επιτροπής και έτσι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα παρακάτω:
α)Ποια είναι τα οφέλη των δημοτών.
β)Ποιες θέσεις εργασίας θα υπάρχουν.
γ)Αν αξιοποιείται το δυναμικό του Δήμου (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι).
δ)Αν θα παρέχεται δωρεάν ενέργεια στους κοινόχρηστους χώρους και τα κοινοτικά καταστήματα
ε)Στο τέλος της σύμβασης ποιος χρεώνεται τα φθαρτά και τα άφθαρτα υλικά.

Κοινοποίηση