Δήμος Ν. Ζίχνης: Ποιοι είναι οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ποιες οι αρμοδιότητές τους


Τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, που θα είναι οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης Παντελής Μπόζης.

Οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους είναι:

Α.- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαλάπης Χρυσόστομος του Αθανασίου, με τις εξής αρμοδιότητες:
α) όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας εκτός των αρμοδιοτήτων διαχείρισης Κοιμητηρίων,
β) όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
γ) όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου,
δ) όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Β.- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νταράκης Κων/νος του Γρηγορίου, με τις εξής αρμοδιότητες:
α) όλες τις αρμοδιότητες του Γραφείου Συντήρησης Δικτύου Υποδομών (Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση κ.λ.π.),
β) μόνο τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο.

Κοινοποίηση