Δήμος Εμ. Παππά: Τα νέα Δ.Σ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στο Κέντρο Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πολιτικής- Όλα τα ονόματα


Τα νέα προεδρεία τόσο στην Κοινωφελή Επιχείρηση, όσο και στο Κέντρο Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Οκτωβρίου.

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ»
1. Μόσχος Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Μίλτσιο Δημήτριο
2. Πατρίκη Τζιμηροπούλου Ελένη Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Παρσενάκη Αντώνιο,
3. Τζιμουλάκος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Βακιρτζή Ανέστη,
4. Λιόλιου Θεανώ εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής με αναπληρωματικό μέλος την Καπριανού Φανή,
5. Παλάζης Κων/νος δημότης με αναπληρωματικό μέλος τον Κοβανίδη Νικόλαο
6. Γκόγκος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κετσετζή Βασίλειο,
7. Κουρουμπατζιάκη Βασιλική δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την Μυλωνά Εμμανουέλα.
Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης ορίζονται:
1. Πρόεδρος ο Μόσχος Νικόλαος.
2. Αντιπρόεδρος η Πατρίκη Τζιμηροπούλου Ελένη.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει με την λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

«ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ»
1. Καραμπατζιάκης Ευγένιος με αναπληρωτή τον Τζούλη Αλέξανδρο,
2. Βακιρτζής Ανέστης Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γκιοργκίνη Δημήτριο,
3. Παρσενάκης Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ματανά Κων/νο,
4. Κώρης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσούκαλος Χρήστος,
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας με αναπληρωματικό μέλος τον Λαζάρου Γεώργιο,
6. Χριστοδούλου Αικατερίνη εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρώτρια την Θεολόγη Γεωργία,
7. Δημανούδης Γεώργιος δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με αναπληρωματικό μέλος τον Ξανθούλη Φώτιο,
8. Δήμου Χρυσαυγή δημότης γονέας με αναπληρωματικό μέλος την Σκαρλατοπούλου Θεοδώρα,
9. Μουζάς Παύλος δημότης (χρήστης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.) με αναπληρωματικό μέλος τον Κηπουρό Σωτήριο.
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. εξελέγη ο κ. Καραμπατζιάκης Ευγένιος, με 22 ψήφους.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. εξελέγη ο κ. Βακιρτζής Ανέστης, με 22 ψήφους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει με την λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Κοινοποίηση