Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Β. Τερζής από την παράταξη «ΣΕΡΡΑΣ»


Την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης και της παράταξης «ΣΕΡΡΑΣ», με επικεφαλής τον κ. Στέφανο Φωτιάδη, ανακοίνωσε σήμερα ο δημοτικός σύμβουλος Σερρών Βασίλης Τερζής.

Χωρίς να εξηγεί τους λόγους που τον ώθησαν στην απόφασή του αυτή, ο κ. Τερζής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την παράταξη.

Στην επιστολή που έστειλε προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών Βασίλη Κατιρτζόγλου, ο κ. Τερζής αναφέρει:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 4 και 7 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 73, παρ. 4 του Ν. 4555/2018και 114,παρ 4α του Ν. 4623/2019, δηλώνω προς το Προεδρείο, τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,την αποχώρησή μου από τη Δημοτική παράταξη «Σέρρας» του επικεφαλής κ. Στέφανου Φωτιάδη.
Στο εξής, διατηρώντας το απεριόριστο δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση,όπως ακριβώς προβλέπεται και από το άρθρο 73 του Ν. 4555/18, «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις προτάσεις, τοποθετήσεις, ερωτήσεις και ψηφοφορίεςθα γίνεται με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου.
Παρακαλώ όπως προβείτε στις ανάλογες διαδικασίες γνωστοποίησης της απόφασής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών και στα Πρακτικά αυτού».

Κοινοποίηση