Δ.Σ. Νέας Ζίχνης: «Όχι» σε φωτοβολταϊκά πάρκα σε περιοχές του Δήμου


Οι προτάσεις εταιρειών για τη δημιουργία επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, στις 25 Οκτωβρίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά.

Συγκεκριμένα:

▪ Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 19,50MW,της εταιρίας «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τη θέση «Λατοµείο», ∆.Ε. Αλιστράτης.

▪ Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 24,40MW,της εταιρίας «NOTIAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τη θέση «Ασβεστόρεµα», ∆.Ε. Αλιστράτης.

▪ Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 40MW,της εταιρίας «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.», για την εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αλιστράτη-Σπήλαιο».

▪ Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 35MW,της εταιρίας «ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.», για την εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αλιστράτη».

▪ Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 16,322MW,της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», για τη θέση αγροτεµαχίου Σφελινός 1,2,3,4,6 της κοινότητας Σφελινού.

▪ Επίσης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν ενέκρινε την εκµίσθωση κοινόχρηστης δηµοτικής έκτασης στις περιοχές ‘Πετρωτό1’ & ’Πετρωτό2’ εµβαδού 794.633,12 τ.µ. και 707.301,57 τ.µ αντίστοιχα τµήµατα εκ του υπ’ αριθµ. 8962 κοινοχρήστου αγροτεµαχίου της Κοινότητας Αλιστράτης για την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων.
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας Απόστολος Βουβούσης ψήφισε υπέρ της εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων εφόσον δεν δίνεται αναβολή της συζήτησης του θέµατος.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μπούζιος ∆ηµήτριος, Μήτρεντσες Πασχάλης και Βαβλιάκη-Χαριζάνη ∆άφνη ψηφίσαν υπέρ της εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων, για τα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση από τη Σπηλαιολογία.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ντώνες ∆ηµήτριος και Τσολάκη-Γκιούνα Παρασκευή ψήφισαν υπέρ της εκµίσθωσης των αγροτεµαχίων, συναινώντας µε την απόφαση του συµβουλίου της Κοινότητας Αλιστράτης.
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας Γιάννης Λασκαρίδης ψήφισε «λευκό» στην απόφαση αυτή.

Κοινοποίηση