Δήμος Σερρών: Παράταση των ειδικών αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 83 του Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/5-11-2021) εκδόθηκε η αριθ. 1209/2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία παρατείνεται η ισχύς όλων των ειδικών αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που εκδόθηκαν λόγω covid έως 31-12-2021.

Κοινοποίηση