Παρέμεινε στη θέση της Προέδρου της ΚΕΔΗΣ η Χρ. Παλάζη- Γιατί δεν την ψήφισε η Π. Χαραλαμπίδου


Το θέμα της ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ), τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Η κ. Χρυσάνθη Παλάζη ανανέωσε τη θητεία της ως Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε και όρισε κατά πλειοψηφία, τους εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟ: Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Εντεταλμ. Δημοτική Σύμβουλο, αναπληρούμενη από την Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ: Ταΐρη Γεώργιο, αντιδήμαρχο, αναπληρούμενο από τον Ρίζο Σάββα, Δημοτικό Σύμβουλο
Μέλη: 1. Σιαμάγκα Δημήτριο, αντιδήμαρχο, αναπληρούμενο από τον Χατζηδημητρίου Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο
2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, Δημοτική Σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης, αναπληρούμενη από τον Μπουρβάνη Ζαχαρία, Δημοτικό Σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης
3. Χράπα Παντελή, Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης, αναπληρούμενο από τον Δούκα Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης
4. Κηπουρού Μαριάνθη, εργαζόμενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση, αναπληρούμενη από την Δημητριάδου Ιωάννα, εργαζόμενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση
5. Δημητρίου Ιωάννα, εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Ν. Σερρών, αναπληρούμενη από τον κ. Μαραγκό Δημήτριο
6. Τσιρίκα Κων/νο δημότη αναπληρούμενο από τον Ζγούρα Ευάγγελο δημότη
7. Δρόντζα Κων/νο, Δημότη, αναπληρούμενο από τον Σουπίδη Βασίλειο, Δημότη
8. Ανατολάκη Συρματένια, δημότισσα, αναπληρούμενη από την Βλάχου Στέλλα, δημότισσα
9. Κατσαρίδου Ελένη Δημότισσα, αναπληρούμενη από τον Κούτρη Κων/νο, Δημότη.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2023.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Παρθένα Χαραλαμπίδου τονίζοντας ότι: «Με την αρνητική ψήφο μου εκφράζω την ένστασή μου στην επιλογή της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΗΣ διότι πιστεύω ότι στα δύο χρόνια της θητείας της δεν άσκησε χρηστή διοίκηση. Ως προς τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν έχω καμία ένσταση».

Κοινοποίηση