Κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα δικαιούχων ΚΟΕ «ΕΤΟΙΣΙΟ» 2017 ΝΙΓΡΙΤΑ


Από τον ΕΛΓΑ κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα δικαιούχων αποζημίωσης του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) «ΕΤΗΣΙΟ» 2017 ΝΙΓΡΙΤΑ, που αφορούσε στην καλλιέργεια των σιτηρών, που υπέστη ζημιά από την ξηρασία.
Για πληροφορίες και υποβολή ενστάσεων, απευθυνθείτε στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ κ. Καδή Ευστράτιο τηλ. 2322020336, μέχρι 05/12/2021.

Κοινοποίηση