Λ. Αβραμάκης: «Αναρμόδιο το Υπ. Περιβάλλοντος για τη λειτουργία λατομείου στο Λαϊλιά σε προστατευόμενη περιοχή NATURA;»


Επανέρχονται στο ζήτημα της αδειοδότησης λατομείου γρανίτη στο Λαϊλιά εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA, ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρης Αβραμάκης και 10 ακόμη Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που συνυπογράφουν.

Όπως τονίζουν οι Βουλευτές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας στην προηγούμενη ερώτησή τους στη Βουλή (Αρ. Πρωτ. 8752/06.09.2021), δηλώνει αναρμόδιο για την αδειοδότηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας καθώς λόγω της έκτασής του, δεν απαιτείται έγκριση του ΥΠΕΝ και αρμόδια είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Σε άλλο μάλιστα σημείο της απάντησης, τονίζεται ότι αποτελεί δικαίωμα – υποχρέωση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα, να αναλαμβάνει και την ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει, σε μια προσπάθεια προφανώς να μην αναληφθεί από την κυβέρνηση η πολιτική ευθύνη τυχόν αδειοδότησης και λειτουργίας λατομείου στην προστατευόμενη περιοχή του Λαϊλιά.

Οι Βουλευτές καταγγέλλουν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ ότι ενδιαφέρεται για τη διασπορά της ευθύνης μιας τέτοιας απόφασης και όχι για την ουσία, την προστασία δηλαδή των περιοχών NATURA από δραστηριότητες που μπορούν να τις βλάψουν ανεπανόρθωτα. Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής έχει ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του έργου. Τέλος, καλούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να αντιληφθεί ότι το ενδεχόμενο λειτουργίας λατομείου σε μια «περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή» 100 περίπου στρεμμάτων όπως τη χαρακτηρίζει το ΥΠΕΝ στην απάντησή του, συνεπάγεται αλλοίωση συνολικά του οικοσυστήματος, αλλά και αναγκαστική αποψίλωση μιας μεγάλης δασικής έκτασης που έχει ανάγκη τόσο ο Νομός Σερρών όσο και η χώρα.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ζητούν από το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του, να διασφαλίστει ότι δεν θα τίθενται σε κίνδυνο οι περιοχές NATURA της χώρας, να απαντήσει για τη διαδικασία παρεμβάσεων στην περίπτωση που αρμόδιος φορέας εγκρίνει δραστηριότητες εντός περιοχών NATURA που τις θέτουν σε κίνδυνο, να σεβαστεί την καθολική άρνηση της τοπικής κοινωνίας στο ενδεχόμενο λειτουργίας λατομείου στη συγκεκριμένη περιοχή στο Λαϊλιά Σερρών αποτρέποντας το ενδεχόμενο αδειοδότησης και να καταθέσει στη Βουλή όλες τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αν έχει εκδοθεί την απόφαση της Διεύθυνσης επί της ΜΠΕ.

Την ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Λευτέρη Αβραμάκη συνυπογράφουν οι: Αλεξιάδης Τρύφων, Αναγνωστοπούλου Σία, Αυλωνίτης Αλέξανδρος, Βαρδάκης Σωκράτης, Μάλαμα Κυριακή, Μωραΐτης Θάνος, Πέρκα Πέτη, Φάμελλος Σωκράτης, Φίλης Νίκος και Χρηστίδου Ραλλία.

Αναλυτικά η ερώτηση:
«Επανερχόμαστε στο ζήτημα της λειτουργίας ή όχι λατομείου γρανίτη στο Λαϊλιά Σερρών, εντός ενός σημαντικού προστατευόμενου οικοσυστήματος NATURA 2000 (Αρ. Ερώτησης 8752/06.09.2021), καθώς από την απάντηση του Υφυπουργού, Νικόλαου Ταγαρά, προκύπτει ότι το Υπουργείο αποποιείται των ευθυνών του να εξασφαλίζει συνολικά τους όρους προστασίας των περιοχών NATURA.
Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ τονίζει ότι για την αδειοδότηση του συγκεκριμένου λατομείου, λόγω της έκτασής του, δεν απαιτείται έγκριση του ΥΠΕΝ καθώς αρμόδια είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Σε άλλο μάλιστα σημείο της απάντησης, τονίζεται ότι αποτελεί δικαίωμα – υποχρέωση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα, να αναλαμβάνει και την ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνει, σε μια προσπάθεια προφανώς να μην αναληφθεί από την κυβέρνηση η πολιτική ευθύνη τυχόν αδειοδότησης και λειτουργίας λατομείου στην προστατευόμενη περιοχή του Λαϊλιά.
Πέραν όμως των πολιτικών ευθυνών, που οι πολίτες θα τις αποδώσουν σε όποιο φορέα πιστεύουν ότι ανήκουν, παρά τις συστάσεις του ΥΠΕΝ, ερωτήματα προκύπτουν για το κατά πόσο το αρμόδιο για τις περιοχές NATURA Υπουργείο διατηρεί ή όχι το δικαίωμα παρέμβασης στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος αρμόδιος φορέας θέτει εν κινδύνω μια προστατευόμενη περιοχή μέσω των αποφάσεών του. Το πολιτικό παίγνιο διασποράς ευθυνών και αρμοδιοτήτων προς αποφυγή πολιτικού κόστους, είναι αδιάφορο εάν αρθεί το καθεστώς προστασίας μιας σημαντικής περιοχής NATURA. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής έχει ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του έργου.
Επιπρόσθετα, το ενδεχόμενο λειτουργίας λατομείου σε μια «περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή» 100 περίπου στρεμμάτων όπως τη χαρακτηρίζει το ΥΠΕΝ, συνεπάγεται αλλοίωση συνολικά του οικοσυστήματος, αλλά και αναγκαστική αποψίλωση μιας μεγάλης δασικής έκτασης που έχει ανάγκη τόσο ο Νομός Σερρών όσο και η χώρα γενικότερα.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι το σημαντικό είναι να προστατευθεί χωρίς εκπτώσεις συνολικά η περιοχή NATURA 2000 και όχι το ποιος έχει την σχετική αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να απορρίψει την λειτουργία λατομείου στην περιοχή
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Πώς διασφαλίζει το ΥΠΕΝ ότι οι περιοχές NATURA 2000 και κάθε άλλη περιβαλλοντικά σημαντική περιοχή προστατεύονται αποτελεσματικά, ανεξάρτητα του ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει οικονομικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικές μελέτες ή να χορηγήσει άδεια λατομικών εργασιών;
2. Πώς και υπό ποιους όρους παρεμβαίνει το ΥΠΕΝ στην περίπτωση που αρμόδιος φορέας αποφασίζει κατά τρόπο που θέτουν σε κίνδυνο προστατευόμενες περιοχές και κρίσιμα οικοσυστήματα όπως αυτό στο Λαϊλιά Σερρών που διεκδικεί ιδιώτης για τη λειτουργία λατομείου γρανίτη;
3. Λαμβάνοντας υπόψη την καθολική άρνηση των τοπικών φορέων και των κατοίκων να αποδεχτούν ενδεχόμενο λειτουργίας λατομείου γρανίτη στη συγκεκριμένη περιοχή προτίθεται να αναλάβει την ευθύνη και να απορρίψει οριστικά τη συγκεκριμένη αυτής της οικονομικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή;
Ζητάμε να κατατεθούν προς ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα παρακάτω έγγραφα:
Όλες οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ως άνω έργου που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης και αν έχει εκδοθεί η απόφαση της Διεύθυνσης επί της ΜΠΕ».

Κοινοποίηση