Δ.Σ. Ηράκλειας: «Καμία αλλαγή στον αριθμό των σχολικών μονάδων του Δήμου»


Να γνωμοδοτήσει για τις μεταβολές ή μη των σχολικών μονάδων τόσο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023, κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηράκλειας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, την περασμένη Τετάρτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηράκλειας αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τη διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) και των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κοινοποίηση