Ο μεταρρυθμιστής Γιώργος Παπανδρέου- Γιατί είναι κρίσιμη η εκλογή του (Άποψη)


Του Πασχάλη Τόσιου

Αυτό που σταμάτησαν τα οργανωμένα συμφέροντα είναι στο χέρι μας να το ανατρέψουμε και να πιάσουμε το Νήμα από την Αρχή.

Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ταυτισμένος με μία σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης του άλλαξαν το διοικητικό τοπίο σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, η οποία διεσώθη με κόστος προσωπικό για τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης.

Λόγω ακριβώς της κρισιμότητας εκείνης της εποχής, πολλά από όσα εφαρμόστηκαν και ακόμα σήμερα ακολουθούνται -με πιο χαρακτηριστικό και γνωστό ίσως το μηχανισμό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ως το μοναδικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας χάρις στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση του, δεν έγιναν γνωστά.

Η Διαύγεια, ο Οικονομικός Εισαγγελέας και άλλα πολλά αγνοούνται μάλλον από πολλούς καθώς δεν προβλήθηκαν από τα συστημικά Media , ενώ πολεμήθηκαν από τα οργανωμένα συμφέροντα που ακόμα και σήμερα επιχειρούν αανάμειξη στα εσωκομματικά μας.

Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα από την αρχή με μερικές μόνο από τις 100 πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου τη διετία 2009-2011 σε ένα σημείωμα που θυμίζει ό,το έργο συντελέστηκε,έργο όμως που διεκόπη .Αυτό που σταμάτησαν τότε τα παράκεντρα εξουσίας είναι στο χέρι μας να το ανατρέψουμε και να πιάσουμε το Νήμα από την Αρχή.

Από το σημείωμα αυτό προκύπτει αβίαστα ότι ως πρωθυπουργός τότε, ο Γιώργος Παπανδρέου προώθησε σειρά αλλαγών από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το κράτος, ως την οικονομία, την εργασία, την παιδεία, την αγροτική πολιτική, το περιβάλλον κ.ο.κ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
✓Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης που εξασφάλισε τα πρώτα 110 δις €, σώζοντας την χώρα από την χρεωκοπία.
✓Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις €.
✓Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 την συμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις € με παράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος
✓Πετύχαμε την ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου του 2011 με την διαγραφή 105 δις € από το Δημόσιο Χρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.
✓Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίου, με μεγάλες θυσίες των πολιτών βέβαια.
✓Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από 36 δις € ( 15,7 % του ΑΕΠ) το 2009, σε 24 δις € ( 10,6% του ΑΕΠ) το 2010, με εξασφάλιση της περαιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για να επιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος.
✓Μεταρρύθμισε το ασφαλιστικό σύστημα για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οι συντάξεις κάτω των 1000 €, ενω εντοπίστηκαν χιλιάδες παράνομες συντάξεις.
✓Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέας, με την κατάργηση/συγχώνευση 77 φορέων του Δημοσίου.
✓Δημιουργήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.
✓Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών με κοινές μετοχές.
✓Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών» επαγγελμάτων.
✓Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) με διακομματική συναίνεση, το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.
✓Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
✓Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.
✓Ψηφίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζική απλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των βιομηχανικών πάρκων.
✓Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η «δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
✓Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων.
✓Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων (fast track).
✓Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκε στον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για τηνστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
✓Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης νέων, το Start Up Greece.
✓Με το νόμο 3849/2010 της κυβέρνησης Παπανδρέου απαγορεύτηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή πολιτικών προσώπων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, είτε άμεσα είτε με παρένθετα πρόσωπα, σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες.
✓Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευση και στο διαδίκτυο των δηλώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.
✓Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.
✓Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος.
✓Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος.
✓Καταργήθηκε, έναντι των ελεγκτικών αρχών, το τραπεζικό απόρρητο.
✓Καθιερώθηκε ο έλεγχος, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, της νομιμότητας των καταθέσεων που μεταφέρονται στο εξωτερικό.
✓Θεσμοθετήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή η Στατιστική Υπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα των στοιχείων.

Κοινοποίηση