Κ. Μπούμπας: «Να επαναξιολογηθούν τα κριτήρια της πληρωμής της ΕΑΕ 2021»


Την επαναξιολόγηση των κριτηρίων της πληρωμής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021 ζητά με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής Σερρών της «Ελληνικής Λύσης» Κώστας Μπούμπας.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον αγροτικό συνεταιρισμό «Ένωση Αγροτών Σερρών» η πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, που πραγματοποιήθηκε από τον «ΟΠΕΚΕΠΕ», στις 26/10/2021, ήταν άστοχη. Ελλείψει εμπεριστατωμένων ελέγχων και οδηγιών, ο «ΟΠΕΚΕΠΕ» προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου πληρωμή, με σημαντικές μειώσεις στο τελικό καταβληθέν ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των παραγωγών, ενώ, οι έλεγχοι στις εκτάσεις βάσει «Ε9» του παραγωγού, χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας κατά την καταχώρηση των στοιχείων ιδιοκτησίας από τους παραγωγούς, προκάλεσε μηδενισμό πολλών αγροτεμαχίων από την πληρωμή. Επίσης, με Υπ. Απόφαση που εκδόθηκε τον Οκτώβριο, αλλά είχε αναδρομική ισχύ, απαγορεύθηκε η μεταβίβαση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος, ενώ, με την ΚΥΑ, που αφορά στην κατανομή βοσκοτόπων, οι κτηνοτρόφοι παρατήρησαν, έκπληκτοι, τη μείωση των βοσκοτοπικών τους δικαιωμάτων. Οι αγροτοπαραγωγοί απαιτούν μια δίκαιη κατανομή των Ευρωπαϊκών κονδυλίων, που προϋποθέτει έγκυρη, έγκαιρη ενημέρωσή τους αλλά και βιώσιμη διαχείριση αυτών. Στην διαδικασία αυτή έπρεπε ο «ΟΠΕΚΕΠΕ» να είναι δίπλα τους και όχι απέναντί τους. Ως εκ τούτου,
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
Προτίθεσθε να μεριμνήσετε, άμεσα και καταλλήλως, ώστε να επαναξιολογηθούν τα κριτήρια της πληρωμής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του 2021, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι αστοχίες και κατ’ επέκταση, δι’ αυτών των πληρωμών, να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα το εισόδημα των Ελλήνων αγροτο-παραγωγών;».

Κοινοποίηση