Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 30 ψυχολόγων και 30 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΛ.ΑΣ.


Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσουν διαγωνισμό για την πλήρωση εξήντα (60) κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ: (Εξήντα (60) θέσεις):
(i) Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄):
(α) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Παθολόγου.
(β) Δεκαπέντε (15) με ειδικότητα Ψυχιάτρου.
(γ) Δύο (2) με ειδικότητα Πνευμονολόγου.
(ii) Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου Β΄):
• Τριάντα (30) με ειδικότητα Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την 24-11-2021 μέχρι και την 15:00’ ώρα της 23-12-2021.
(Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη)

Κοινοποίηση