Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Βυρώνεια, Σιδηρόκαστρο, Σκοτούσσα, Βαλτερό- Παράταση για Ορεινή & Λευκώνα


Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Βυρώνειας και Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής, και των Δημοτικών Κοινοτήτων Σκοτούσσας και Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) που εκδηλώθηκαν στις 11 και 12-12-2021 στις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα με τα ανωτέρω 11 και 12 σχετικά.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 13 Ιουνίου 2022. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η Δημοτική Κοινότητα Σερρών του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, είναι ήδη κηρυγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την υπ. αρ. 7 σχετική Απόφαση, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 21-06-2020 και θα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση έως και 21 Δεκεμβρίου 2021 κατόπιν έκδοσης της υπ. αρ. 8 σχετικής Απόφασης παράτασης της ανωτέρω κήρυξης. Για την προαναφερθείσα περιοχή του Δήμου Σερρών παρατείνεται η Απόφαση κήρυξής της (7 σχετικό) έως και 13 Ιουνίου 2022 μετά και την εκδήλωση των έντονων καταστροφικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) τις 11 και 12-12-2021.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, για την ανωτέρω Κοινότητα, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Οι Δημοτικές Κοινότητες Νέου Σκοπού και Νεοχωρίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την υπ. αρ. 9 σχετική Απόφαση, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 04-01-2021 και θα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση έως και 05 Ιανουαρίου 2022 κατόπιν έκδοσης της υπ. αρ. 10 σχετικής Απόφασης παράτασης της ανωτέρω κήρυξης. Εφόσον συντρέχουν λόγοι μπορείτε να επανέλθετε με νεότερο αίτημα παράτασης κήρυξης, για τις ανωτέρω περιοχές λίγο πριν την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης κήρυξης (05-01-2022).

Παράλληλα, αποφάσισε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Σερρών της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, της Κοινότητας Ορεινής της Δημοτικής Ενότητας Ορεινής και της Κοινότητας Λευκώνα της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες) που εκδηλώθηκαν στις 21-06-2020 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 έως 10 σχετικά.
Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 21 Ιουνίου 2022. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Κοινοποίηση