Δ. Εμμανουήλ Παππά: Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση δημοτικού σχολείου Πεθελινού

Στο δημοτικό μέγαρο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά «έπεσαν» χθες Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου, οι υπογραφές για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση δημοτικού σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά». Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στις 530.000,00€.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

α) προπαρασκευαστικές ενέργειες (οικοδομική άδεια, μελέτη εφαρμογής),

β) διαμόρφωση αιθουσών και κατασκευή νέων W.C και W.C Α.Μ.Ε.Α καθώς και αποδυτηρίων,

γ) προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και στη στέγη του κτηρίου,

δ) αντικατάσταση στέγης,

ε) κατασκευή νέων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και ηλεκτρικών,

στ) αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

στ) αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ψύξη,

ζ) αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και συμβατικών λαμπτήρων με νέα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED,

θ) κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ,

ι) κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,

ια) προμήθεια εξοπλισμού γυμναστηρίου και αναψυκτηρίου (καφέ).

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην αποκατάσταση και την ανάδειξη του Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού, συμβάλλοντας στην λειτουργική επανένταξή του στον ιστό της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η επανάχρησή του ως αίθουσα αθλητικών δραστηριοτήτων και αναψυκτήριο θα λειτουργήσει ως εστία προσέλκυσης επισκεπτών και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 

Κοινοποίηση