Πυροσβεστικό Σώμα: «Το 2% της δύναμης νοσεί- Καμία διατάραξη της λειτουργίας του Σώματος»


Με ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει ότι το ποσοστό των νοσούντων από την πανδημία στο Πυροσβεστικό Σώμα ανέρχεται σε ποσοστό 2% από τη συνολική δύναμη των 13.720 υπηρετούντων σε αυτό.
«Το ποσοστό αυτό δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στο σύνολο της Επικράτειας. Δεν υφίσταται, συνεπώς, κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς όλες οι Υπηρεσίες είναι επαρκώς στελεχωμένες και συνεχίζουν κανονικά το έργο τους» αναφέρει χαρακτηριστικά το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κοινοποίηση