Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βισαλτίας

Τους νέους αντιδήμάρχους στο Δήμο Βισαλτίας ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Αθανάσιος Μασλαρινός. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μασλαρινός με την υπ΄ αριθμό 06/2022 απόφαση ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 09/01/2022 μέχρι 08/01/2023 τους εξής:

  1. Τον κ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών
  2. Τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υποδομών
  3. Τον κ. ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
  4. Τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας
  5. Τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δημοσίων Σχέσεων
Κοινοποίηση