«Πράσινο φως» για την πρόσληψη 114 ατόμων στον ΤΟΕΒ 1ου Αρδευτικού ∆ικτύου Πεδιάδας Σερρών


«Πράσινο φως» για την πρόσληψη 114 ατόμων στον ΤΟΕΒ 1ου Αρδευτικού ∆ικτύου Πεδιάδας Σερρών, έδωσε σήμερα ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης Ιωάννης Σάββας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εγκρίνεται η πρόσληψη εκατόν δέκα τεσσάρων (114) ατόµων στον Τ.Ο.Ε.Β. 1ου Αρδευτικού ∆ικτύου Πεδιάδας Σερρών, που θα απασχοληθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την οµαλή λειτουργία του Οργανισµού και τις ανάγκες της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου.

Κοινοποίηση