Ξεκίνησε η κατασκευή του αποχετευτικού της Κάτω Καμήλας


Η κατασκευή του αποχετευτικού της Κάτω Καμήλας έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ).

Ένα έργο 5,1 εκ. ευρώ, που αναμένεται να αναβαθμίσει την κοινότητα της Κάτω Καμήλας και συνολικά το περιβάλλον.

Τις εργασίες επισκέφθηκαν επιτόπια ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος με τον Αντιπρόεδρο Γερμανό Καμελίδη και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιώργο Πάντσιο, o οποίος πάλεψε χρόνια γι’ αυτό το έργο.

Κοινοποίηση