4 υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Αμφίπολης- Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις


Την πρόσληψη τεσσάρων (4) υδρονομικών οργάνων αρδευτικών δικτύων του Δήμου για την αρδευτική περίοδο από Ιούνιο έως και Οκτώβριο 2022, ανακοίνωσε ο Δήμος Αμφίπολης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και αριθμό μητρώου ΙΚΑ).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απελύθη από τη θέση του υδρονομικού οργάνου κατά την προηγούμενη περίοδο για παράπτωμα.
6. Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψήφιου.
7. Αποδεικτικό κατοχής μεταφορικού μέσου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Ροδολίβος (έδρα του Δήμου) στη γραμματεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Δευτέρα 16/05/2022, λόγω καθορισμού της αρδευτικής περιόδου από τον μήνα Ιούνιο.

Κοινοποίηση