ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα καταβληθούν στις 31 Μαΐου


Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 31 Μαΐου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:
– Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 285.259 – 34.536.896 ευρώ
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.813 – 46.760.130 ευρώ
-Αναπηρικά: Δικαιούχοι 170.750 – 72.421.412 ευρώ
-Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 773 – 249.118 ευρώ
-Επίδομα Ομογενών Δικαιούχοι: Δικαιούχοι 6.145 – 217.800 ευρώ
-Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη του ν.1296/1982: Δικαιούχοι 17.893 – 6.091.579 ευρώ
-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.025 – 5.341.158 ευρώ
-Έξοδα Κηδείας: Δικαιούχοι 183 – 144.999 ευρώ
-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.278 – 11.333.000 ευρώ
-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 764.537 – 215.811.945 ευρώ
-Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.196 -143.957ευρώ
-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ
-Πρόγραμμα Επιδότησης Α’ κατοικίας / ΓΕΦΥΡΑ: Δικαιούχοι 1.527 – 356.472 ευρώ
-Επίδομα Αναδοχής: Δικαιούχοι 436 – 219.313 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 1.502.385
Σύνολο καταβολών: 399.414.466 ευρώ

Κοινοποίηση