Για απαξίωση από το Δήμο Σερρών κάνει λόγο η Ένωση Στρατιωτικών Π.Ε. Σερρών


Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, καθώς- όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση- ενώ κατέθεσε επίσημο έγγραφο- αίτημα περί απόδοσης τιμών, διά κατάθεσης στεφάνου, στις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών, ουδέποτε έλαβε απάντηση.

Η Ένωση κάνει λόγο για απαξίωση από το Δήμο Σερρών, υπογραμμίζοντας πως αποκλείστηκε σιωπηρώς από αναφαίρετο δικαίωμα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρονται τα εξής:
«1. Το Σωματείο μας διαμαρτύρεται καθόσον σε επίσημο έγγραφο αίτημα περί απόδοσης τιμών, δια κατάθεσης στεφάνου, κατά την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών στις 29 Ιουνίου 2022, δεν έλαβε ουδεμία απάντηση και ως απόληξη αποκλείστηκε σιωπηρώς από αναφαίρετο δικαίωμα.
2. Το ανωτέρω δικαίωμα, διέρχεται πασίδηλα εντός της σφαίρας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και της πραγμάτωσης των στόχων του Σωματείου μέσω της κοινωνικής προόδου και στο πλαίσιο της ελευθέρας εκφράσεως των στρατιωτικών.
3. Το θεσμικό επαγγελματικό Σωματείο μας, αποτελούμενο από εργαζόμενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την υψηλή αποστολή της Εθνικής Άμυνας, ελλόγως θεωρεί ότι πρέπει να τυγχάνει διακεκριμένης θέσης περί της απόδοσης τιμών του Δήμου, καθόσον το εργαζόμενο προσωπικό του αποτελούν συνεχιστές της θωράκισης της Πατρίδας μας και πρωτεργάτες της απελευθέρωσης της πόλης μας.
4. Σε κάθε περίπτωση, οι εν ενεργεία εργαζόμενοι στρατιωτικοί, δεν πρέπει να απαξιώνονται αλλά να κατέχουν σημαίνουσα θέση από τους εξουσιοδοτημένους φορείς διοργάνωσης των τοπικών εκδηλώσεων (ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού), όπως άλλωστε συμβαίνει από το σύνολο των Σερραίων Πολιτών.
5. Μετά τα παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ζητά αρχικώς την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί αδικαιολογήτως. Επιπρόσθετα, αιτείται πληροφόρηση από το Δήμο Σερρών για:
α. Τα Σωματεία και Σύλλογοι τα οποία συμμετείχαν σε απόδοση τιμών, δια στεφάνου στις 29 Ιουν 2022.
β. Τα κριτήρια ένταξης συμμετοχής των εν λόγω Σωματείων στην ανωτέρω τελετή.
γ. Το κανονιστικό πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανάλογες εκδηλώσεις.
δ. Τις ενέργειες που προέταξαν, το καθένα ξεχωριστά, πριν τη συμμετοχή τους, οι οποίες να εκπίπτουν από επίσημα έγγραφα.
ε. Τις πιθανές συμμετοχές τους στην προγενέστερη 5ετία.
στ. Τον τρόπο κοινοποίησης έγκρισης της συμμετοχής τους.
ζ. Το ενδεχόμενο επίσημο έγγραφο πρόσκλησής τους.
6. Εν κατακλείδι, το Σωματείο εντάχθηκε στον επίσημο κατάλογο του Δήμου (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο)στις 21 Ιανουαρίου 2019, υπό του Δημάρχου κ. Πέτρου Αγγελίδη και επομένως έπρεπε να κληθεί στο σύνολο των εκδηλώσεων Απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών.
7. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», αναφορικά των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών.
8. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση».

Κοινοποίηση