Δήμος Νέας Ζίχνης: Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αποζημίωση όσοι υπέστησαν ζημίες


Οι δημότες Νέας Ζίχνης, των οποίων οι κτηριακές υποδομές (κατοικίες -κτιριακές υποδομές επιχειρήσεων ) έχουν υποστεί ζημιές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς και απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2022 στο Δήμο Ν. Ζίχνης.

Για την Δημοτική ενότητα Ν. Ζίχνης υπεύθυνη υπάλληλος η κ. Κυράτσου Σοφία ,τηλ.2324350603 και για την Δημοτική Ενότητα Αλιστράτης υπεύθυνη υπάλληλος η κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία ,τηλ 2324350320 .

Ο Δήμος θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες.. Η Συγκεντρωτική κατάσταση των κατοικιών αποστέλλεται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Σερρών υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται στην επισυναπτόμενη αίτηση.

* Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους
Α] Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Β] Ε1 και Ε9 και Γ] φωτογραφίες της κτηριακής υποδομής που έπαθε ζημία.

Κοινοποίηση