Το νέο Δ.Σ. του Σπηλαίου Αλιστράτης


Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης- Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε., κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και Δημάρχου Νέας Ζίχνης Παντελή Μπόζη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διάρκεια πέντε χρόνια.

Το νέο Δ.Σ., που διαμορφώθηκε μετά από μυστική ψηφοφορία, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γεωργία Πυρπιρή
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φουδούλης
Μέλη Δ.Σ.: Δάφνη Βαβλιάκη, Χρυσόστομος Γκαλάπης, Θεόδωρος Κορδοκούζης, Θεόδωρος Κούτλες, Ανέστης Μανδαλάς, Αναστασία Τοπαλίδου
Μέλος Δ.Σ.- Εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Δημήτριος Μπαλαξής

Κοινοποίηση