Δ.Σ. Βισαλτίας: «Καμία αλλαγή στις σχολικές μονάδες του Δήμου»

(Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνεδρίαση του Δ.Σ. Βισαλτίας)

Τα θέματα των μεταβολών σχολικών µονάδων Α/βάθµιας, Β/βάθμιας, αλλά και Β/βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας, την περασμένη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδοτεί προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών για τις σχολικές μονάδες που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας και για το σχολικό έτος 2023-2024 ,ως εξής:
• Τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων).
• Τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κοινοποίηση