ΔΕΥΑΣ: Διαγωνισμός για την αντικατάσταση των παλαιών υδρόμετρων με νέα, τύπου AMR

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Αντικατάσταση παλαιών υδρόμετρων με νέα, τύπου AMR, εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη τιμολογημένου νερού στη ΔΕΥΑ Σερρών”.

Tο έργο έχει προϋπολογισμό 14,4 εκατ. ευρώ (19,1 εκατ. αξία με ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 13/1/2023 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20/01/2023. Σύμφωνα με την προκήρυξη η διάρκεια της σύμβασης φτάνει τους 72 μήνες (6 χρόνια).

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών ( Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ).

Το έργο αφορά την αντικατάσταση όλων των παλαιών υδρόμετρων στο Δήμο Σερρών με νέα, τύπου AMR, εντός νέων φρεατίων και σε νέους συλλέκτες οικοδομών, για τον περιορισμό του μη τιμολογημένου νερού στη ΔΕΥΑ Σερρών και την λειτουργία και συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο για 36 μήνες (3 χρόνια).

Πηγή: ypodomes.com

Κοινοποίηση