Προσλήψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ στις Σέρρες- Από αύριο οι αιτήσεις


Η Περιοχή Σερρών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Σερρών.

Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά να προσλάβει για 8 μήνες:
▪ ένα άτομο για την ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α),
▪ ένα άτομο για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλος Γραφείου),
▪ και ένα άτομο για την ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων (Τ4/Α).

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 01/12/2022 έως και 12/12/2022.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ) και να την υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ , Προύσσης 2Α ,Τ.Κ. 62124 υπόψη κ. Ζαχαρά Σταματία και κ. Βαζάκα Ωραία (τηλ. επικοινωνίας: 23210-98342 ή 23210-98343).
Για να δείτε αναλυτικά, πατήστε ΕΔΩ.

Κοινοποίηση