Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ηράκλειας


Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ηράκλειας, για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών.

Η επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
1. Κουτσάκης Γεώργιος, Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με αναπληρωτή τον Χαβαλέ Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Κουρτίδης Αβραάμ, εκπρόσωπος της ένωσης γονέων των μαθητών με αναπληρωτή του, τον Κουντουρατζή Γεώργιο.
3. Σουχάμβαλη Δήμητρα, εκπρόσωπος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, Διευθύντρια 1ο Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Νικόλαο, Διευθυντής 2ο Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας.
4. Λεοντιάδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Διευθυντής του ΕΠΑΛ Ηράκλειας, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τσάνη, Διευθυντής του ΓΕΛ Ηράκλειας.
5. Χατζηαντωνίου Δημήτριος, τακτικό μέλος της ΕΛΜΕ Σερρών με αναπληρωτή τον Καπετάνιο Γεώργιο, μέλος της ΕΛΜΕ Σερρών.
6. Στεφάνου Πασχάλης, εκπρόσωπος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών με αναπληρωτή του την Ρατκίδου Φωτεινή.
7. Τσακνίδου Δοκτίνη, εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων με αναπληρώτρια την Αντωνία Δαϊρετζή.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα. Ράπτου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Ηράκλειας.

Κοινοποίηση