Δ.Σ. Σερρών: «Να διατηρηθεί η υφιστάμενη οργανικότητα των σχολικών μονάδων»


Η διατύπωση γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήταν μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει τη διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων), των σχολικών μονάδων, χωρίς καμία μεταβολή, της Β/θμιας Εκπ/σης και των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης, όπως αυτές προτείνονται από τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Κοινοποίηση