Δ.Σ. Αμφίπολης: Αίτημα για ένταξη της Αμφίπολης στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO


Το θέμα της ένταξης της Αμφίπολης στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO, τέθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίπολης, στις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτισμού Δήμος Βίτσιος ανέφερε πως σε συνεργασία με τον Δήμο Σερρών και το Club Serres for Unesco τέθηκε το αίτημα, ώστε να ενταχθεί η περιοχή της Αμφίπολης στην Παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO.

«Μετά και τα αρχαιολογικά ευρήματα στο λόφο Καστά έχουμε ιστορική ευθύνη ώστε να αναδείξουμε και προστατέψουμε την κληρονομιά του τόπου μας. Οφείλουμε να ζητήσουμε την αναγνώριση της ιστορίας μας στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας» υπογράμμισε ο κ. Βίτσιος απευθυνόμενος στους δημοτικούς συμβούλους.

Μάλιστα επεσύναψε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, τις επιστολές του CLUB SERRES FOR UNESCO προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, καθώς και τη θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών ως προς το παραπάνω αίτημα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την ένταξη της Αμφίπολης στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO και γνωμοδότησε θετικά, ώστε ο δήμος Αμφίπολης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης της Αμφίπολης στην Παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO.

Κοινοποίηση