Π.Τ. Κεν. Μακεδονίας Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος: «Πρόχειρη και ευκαιριακή αντιμετώπιση του τομέα της παιδικής προστασίας»


Για πρόχειρη και ευκαιριακή αντιμετώπιση του τομέα της παιδικής προστασίας και για απροθυμία του κρατικού μηχανισμού να στελεχώσει επαρκώς τις κοινωνικές δομές της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του, το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ).

Όπως επισημαίνεται, το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κοινωνικές υπηρεσίες, απαιτεί την παρουσία θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει τις συντονισμένες παρεμβάσεις όλων των φορέων και τη συνεργασία υπηρεσιών και επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των καταστάσεων και για το σκοπό αυτό κρίνεται επιβεβλημένη, τόσο η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στις κοινωνικές δομές όσο και η παροχή των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να στηρίξουμε άμεσα, πολύπλευρα και αδιάκοπα τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα αλλά και τις/ους εργαζόμενες/ους των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες/οι δυσκολεύονται να φέρουν σε πέρας το σημαντικότατο έργο που καθημερινά καλούνται να επιτελέσουν λόγω των ελλείψεων και των δυσανάλογων με τις δυνάμεις τους συνθηκών Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ).

«Η συχνότητα εμφάνισης περιστατικών παιδικής παραμέλησης, κακοποίησης και παιδοκτονιών στις μέρες μας, φέρνει στο προσκήνιο την απουσία ενός ενιαίου και δημόσιου συστήματος παιδικής προστασίας, αλλά και σημαντικά κενά και ελλείψεις του κοινωνικού κράτους γενικότερα.

Η υποστελέχωση ή ακόμη και α-στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, η αδυναμία διεπιστημονικής προσέγγισης και διαχείρισης ευαίσθητων περιπτώσεων, εξαιτίας της έλλειψης συναφών ειδικοτήτων, η απουσία επιστημονικής εποπτείας αλλά και οι ελλείψεις σε μέσα και πόρους, (κοινόχρηστα γραφεία, χωρίς Η/Υ, έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και οδηγών), είναι κάποια από τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που έχουν άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει επανειλημμένα επισημάνει την πρόχειρη και ευκαιριακή αντιμετώπιση του τομέα της παιδικής προστασίας και την απροθυμία του κρατικού μηχανισμού να στελεχώσει επαρκώς τις κοινωνικές δομές της χώρας. Το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κοινωνικές υπηρεσίες, απαιτεί την παρουσία θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει τις συντονισμένες παρεμβάσεις όλων των φορέων και τη συνεργασία υπηρεσιών και επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό κρίνεται επιβεβλημένη, τόσο η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στις κοινωνικές δομές όσο και η παροχή των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να στηρίξουμε άμεσα, πολύπλευρα και αδιάκοπα τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα αλλά και τις/ους εργαζόμενες/ους των κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες/οι δυσκολεύονται να φέρουν σε πέρας το σημαντικότατο έργο που καθημερινά καλούνται να επιτελέσουν λόγω των ελλείψεων και των δυσανάλογων με τις δυνάμεις τους συνθηκών».

Κοινοποίηση