Ε.Δ.Ε.Υ.Α: Ζητούν την απόσυρση του ν/σ για το νερό

Συνεδρίασε την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για να συζητήσει το θέμα του νομοσχεδίου που εισάγεται τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει διατάξεις για την υπαγωγή των παρόχων υπηρεσιών ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) που μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, τις συναντήσεις και επαφές του με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, καθώς και από την συζήτηση στην Βουλή δηλαδή:
1. Την καθολική αντίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων, των πολιτικών κομμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων και της κοινωνίας.
2. Το γεγονός ότι δεν επιλύει κανένα από τα κρίσιμα θέματα των Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν σχέση με το τεράστιο ενεργειακό κόστος και την υποστελέχωσή τους, όπως αναδεικνύονται και από την μελέτη που ανέθεσε η DG Regio για 35 Δ.Ε.Υ.Α. και η οποία ολοκληρώθηκε.
3. Την αμφίβολη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου καθόσον οι Δ.Ε.Υ.Α. ως εκ της φύσεώς τους (κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις) δεν νοείται να εποπτεύονται από Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, ενώ αυτό είναι υποχρέωση και καθήκον της Πολιτείας σύμφωνα με την κείμενη συνταγματική τάξη.
4. Την αντίδραση ακόμα και του ECFIN, που θεωρεί ότι η συγκεκριμένη νομοθέτηση δεν ανταποκρίνεται στην συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο προβλέπει την δημιουργία νέας Εθνικής Αρχής Υδάτων και όχι την υπαγωγή του τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος σε ήδη υπάρχουσα Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) η οποία λόγω της υποστελέχωσής της και του ειδικού αντικειμένου (ύδατα, απόβλητα) είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις νέες της υποχρεώσεις.
5. Τη δυνατότητα της Πολιτείας να ενισχύσει θεσμικά και στελεχιακά τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ύδατος.
Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ομόφωνα ζητά:
Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής διαβούλευσής του με τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την DG Regio και την ECFIN, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να απαντά στις πραγματικές ανάγκες του τομέα υδάτων και των παρόχων υπηρεσιών ύδατος.
Κοινοποίηση