Παγκόσμια Ημέρα Νερού- ΔΕΥΑ Σερρών: «Προστατέψτε το νερό. Την πηγή ζωής»


Καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης για έναν από τους πιο πολύτιμους πόρους στον πλανήτη μας – το νερό.

Η ημέρα χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων του γλυκού νερού.

-2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλώς διαχειριζόμενες υπηρεσίες πόσιμου νερού. (ΠΟΥ/UNICEF 2019 )

-Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης χωρίς βασικές υπηρεσίες νερού (ΠΟΥ/UNICEF 2020 )

-Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ή 4,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στερούνται ασφαλώς διαχειριζόμενες υπηρεσίες υγιεινής. (ΠΟΥ/UNICEF 2019 )

-297.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές ασθένειες λόγω κακής υγιεινής, κακής υγιεινής ή μη ασφαλούς πόσιμου νερού. (ΠΟΥ/UNICEF 2019 )

-2 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες που αντιμετωπίζουν υψηλό υδατικό στρες. (ΟΗΕ 2019 )

-Το 90 τοις εκατό των φυσικών καταστροφών σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών και της ξηρασίας. (UNISDR ).

-Το 80 τοις εκατό των λυμάτων ρέει πίσω στο οικοσύστημα χωρίς επεξεργασία ή επαναχρησιμοποίηση. (UNESCO, 2017 )

-Περίπου τα δύο τρίτα των διασυνοριακών ποταμών του κόσμου δεν διαθέτουν πλαίσιο συνεργασίας διαχείρισης. ( SIWI )

-Η γεωργία ευθύνεται για το 70% της παγκόσμιας απόσυρσης νερού. (FAO)

«Η ΔΕΥΑ Σερρών, με τα έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιεί, συνεισφέρει στην εξοικονόμηση του υδάτινου αγαθού, αλλά παρέχει και ποιότητα νερού στους καταναλωτές.
Προστατέψτε το νερό. Την πηγή ζωής» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Σερρών.

Κοινοποίηση