Νέα διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Η διαδικασία επιστροφής του κατ’ αποκοπή ποσού ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, ψηφιοποιήθηκε και απλοποιήθηκε.

Από τις 02/05/2023 και μετά:

  • η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται ψηφιακά στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», και τα σχετικά παραστατικά για τον υπολογισμό του ποσού επιστροφής του ΦΠΑ αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA,
  • επιταχύνεται η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο.

Για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο να έχει δηλωθεί ο λογαριασμός IBAN στην ψηφιακή πύλη «myAADE» (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».

Ενόψει της εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας στις 02/05/2023, εάν τυχόν έχετε υποβάλει χειρόγραφη αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στη ΔΟΥ ή μέσω συνεταιρισμού από την 01.03.2023, παρακαλούμε να την υποβάλετε εκ νέου ψηφιακά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης επιστροφής του ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος μπορείτε να δείτε στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», από την έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικασίας στις 02/05/2023.

Κοινοποίηση