Εκπαίδευση των εργαζομένων του Κ.Υ. Ροδόπολης από το Π.Κ. Άνω Ποροΐων


Εκπαίδευση των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Ροδόπολης πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου, από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνω Ποροΐων. Στόχος ήταν να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι πάνω στη χρήση των μέσων πυρόσβεσης.

Κοινοποίηση