ΔΙ.ΠΑ.Ε.: Ημερίδες στις Σέρρες για την εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης ποιότητας


Μετά την επιτυχή υλοποίηση των πρώτων τριών εκπαιδευτικών Ημερίδων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με θέμα: «Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας», στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), διοργανώνει τις επόμενες εκπαιδευτικές Ημερίδες στις Σέρρες στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2023.

Η εκπαίδευση, αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη λειτουργία και στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.

Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο του κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, μεταξύ των ωρών 10:00 – 16:00 και απευθύνονται στην Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) (04/04/23), στο Προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. και στελέχη της Διοίκησης (05/04/23) και στους Φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών (06/04/23).

Στην πρώτη από τις τρεις Ημερίδα, στις 4 Απριλίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., θα απευθύνουν χαιρετισμούς τα Μέλη της Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εθ.Α.Α.Ε).

Εισηγητές των εκπαιδεύσεων είναι καταξιωμένα στελέχη των Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Εταιρειών AQS & ABPM.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά (μέχρι 3 μέρες πριν την εκδήλωση) στο link https://www.ihu.gr/modip/imerides/ όπου μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.

Κοινοποίηση