Ειδικό όχημα πολλαπλών χρήσεων με αποσπώμενο συνοδευτικό εξοπλισμό παρέλαβε ο Δήμος Ηράκλειας


Με την παραλαβή και του ειδικού οχήματος πολλαπλών χρήσεων με αποσπώμενο συνοδευτικό εξοπλισμό, βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κλαδευτική μηχανή ολοκληρώθηκε η προμήθεια μηχανημάτων έργου στο Δήμο Ηράκλειας, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, προϋπολογισμού 223.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).

Είναι προωθημένης οδήγησης, πετρελαιοκίνητο και ιδιαίτερα ευέλικτο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, εκεί που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα μεγάλα οχήματα. Είχε προηγηθεί η προμήθεια ενός καινούριου καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Ο βραχίονας έχει την δυνατότητα να εκτείνεται πλαγίως του οχήματος για την εργασία και κοπή των χόρτων στα πλαϊνά των δρόμων. Επίσης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εκτελεί εργασία κοπής και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος. Η βάση του βραχίονα θα εδράζεται σε μία ράγα πλάγιας μετατόπισης.

Κατά την πορεία ο βραχίονας θα πρέπει να αναδιπλώνεται και το πλάτος του όταν είναι σε αυτή τη θέση να μην ξεπερνάει τα 1650 mm. Ο βραχίονας διαθέτει επίσης κεφαλή καταστροφέα και κλαδευτική κεφαλή με δυνατότητα κοπής κλαδιών διαμέτρου έως 45 mm.

Κοινοποίηση